Πιστοποίηση Ελληνικής Αστυνομίας.

Η επιχείριση μας διαθέτη άδεια εργασίας κλειδαρά από την Ελληνική Αστυνομία.


  • Αριθμός βεβαίωσης: 2558269971/2018
  • Ημερομηνία έκδοσης: 2018 - 2023
  • Α/Τ: Μεταμόρφωση Αττικής