Πιστοποίηση Κέντρου Μελετών Ασφάλειας.

Η επιχείριση μας διαθέτη πιστοποίηση προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας.


  • Αριθμός βεβαίωσης: 1116000215