Αστυνομική Διάταξη 9Α/2011

Η επιχείρηση μας με στόχο την πλήρη συμμόρφωση με την αστυνομική διάταξη 9Α/2011 παρ. 2 του άρθρου 3 τηρεί ηλεκτρονικό βιβλίο εργασιών.