Μένουμε υγιείς, μένουμε ασφαλείς.

Συνεχίζουμε την κατ’ οίκον παροχή υπηρεσιών κλειδαρά λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής (Χρήση μάσκας, γάντια μιας χρήσεως, τακτική απολύμανση του οχήματος και των εργαλείων μας).
Τέλος προτείνουμε στους πελάτες μας να χρησιμοποιούν για τις πληρωμές το φορητό τερματικό αποδοχής καρτών (POS) ώστε να αποφεύγετε η χρήση μετρητών.