Η επιχείρηση μας διαθέτει εγκεκριμένο φορητό τερματικό αποδοχής καρτών. (POS)

Προς διευκόλυνση σας η επιχείρηση μας δίνει τη δυνατότητα πληρωμής με κάρτα.
Η δυνατότητα αυτή δίνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις.