Πληρωμές με μετρητά.

Προς διευκόλυνση σας η επιχείρηση μας δίνει τη δυνατότητα πληρωμής με μετρητά έως 500€.
Η δυνατότητα αυτή δίνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις.